SLQ operates across the UK, including many centres in Wales.

For centres who are looking for Welsh Language support, please see the information below.

Mae cymwysterau a dyfarniadau Sports Leaders yn cael eu rheoleiddio a'u cymeradwyo gan Cymwysterau Cymru ac mae ganddynt god cymhwyster penodol i Gymru. Maent ar gael ar gyfer eu cyflwyno yng Nghymru drwy gyfrwng y Saesneg. 

Am fwy o wybodaeth dilynwch y ddolen isod.

 Os ydych chi'n sefydliad sy'n dymuno cyflwyno ein Dyfarniadau a'n Cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg, rydyn ni'n gweithio gydag Urdd Gobaith Cymru yn awr fel ein partner darparu cyfrwng Cymraeg, i alluogi i sefydliadau sy'n gweithredu yn y Gymraeg gael cyfleoedd arweinyddiaeth. Am eu manylion cyswllt, dilynwch y ddolen isod.

Mae datblygu sgiliau arweinyddiaeth yng Nghymru'n rhywbeth y mae Sports Leaders wedi ymrwymo iddo. Mae ein partneriaeth gyda Chwaraeon Cymru, sydd wedi'i datblygu yn ystod y 15 mlynedd diwethaf, yn cadarnhau'r gwaith hwn ymhellach ac yn amlinellu ein hymrwymiad i roi cyfle i bob person ifanc yng Nghymru 'Wirioni ar Arweinyddiaeth'. Mae manylion ein partneriaeth bresennol ar gael yma.

Am drafodaeth bellach am ddarparu cymwysterau a dyfarniadau Arweinyddiaeth yng Nghymru, cysylltwch â'n Rheolwr Partneriaethau, Rob Guy – rguy@sportsleaders.org, 07795 668 150

  • Urdd Gobaith Cymru

For more information on how we can help Welsh Language organisations introduce a leadership pathway, get in touch.

Register Your Interest

Register your interest today and one of our team will contact you to discuss your interest in our courses and answer any further questions that you may have.

Please enter your details below.

    For security please enter the characters you see below.

    Captcha image